Gastgezinnen

Voorwaarden

Om als gastgezin te fungeren voor de opvang van een Wit-Russich kind worden geen specifieke eisen gesteld. Een vertegenwoordiger van onze vereniging brengt wel een bezoek vooraf aan het kandidaat-gastgezin: tijdens een gezellige babbel bespreekt onze provinciale verantwoordelijke met u wat de opvang inhoudt van een kind uit Wit-Rusland, en krijgt u de mogelijkheid om al uw vragen te stellen.

Wat wij wel nodig hebben van u is een bewijs van goed gedrag en zeden van alle meerderjarige inwonende leden van het gezin, dit dient u in de maand april in uw gemeente aan te vragen en door te sturen naar de vereniging. Dit hebben we ieder jaar opnieuw nodig om de nodige toelatingen te krijgen van het ministerie.

Het bestuur van de vereniging beslist autonoom over het wel of niet aanvaarden van een gastgezin.


Periode, keuze kind, ouderdom kinderen

Het eerste jaar kan men slechts voor één maand als gastgezin optreden (juli of augustus). Vanaf het tweede jaar kan het kind gedurende een of twee maanden op vakantie komen.
De gastgezinnen kunnen een keuze maken tussen een jongen of een meisje, en de ouderdom van het kind bepalen. De vereniging probeert in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van het gastgezin. U dient wel te begrijpen dat het vermelden van een voorkeur geen 100% garantie is dat er effectief op uw voorkeur kan ingegaan worden, maar in de meeste gevallen lukt dit wel.
De ouderdom van de kinderen varieert van 7 tot 17 jaar (sinds enkele jaren kunnen ook kinderen ouder dan 17 jaar meekomen: dit geldt enkel voor kinderen die reeds eerder bij een gastgezin verbleven). Wanneer ze de eerste keer naar België komen zijn ze maximaal 12 jaar oud.

Informatievergaderingen

Geregeld worden er vergaderingen gehouden waarop de gastgezinnen en de kandidaat-gastgezinnen worden uitgenodigd en kunnen kennismaken met elkaar en met het provinciaal bestuur. Een unieke gelegenheid om al uw twijfels, verzuchtingen en vragen kenbaar te maken.
We willen de kandidaat-gastgezinnen geen rad voor de ogen draaien: niet alle kinderen zijn even lief, sommigen hebben een minder goed karakter dan de anderen, het is niet altijd rozegeur en maneschijn…
Ze hebben allemaal hun eigen karakter, zoals ook onze Belgische kinderen niet allemaal engeltjes zijn. Je kan wel rekenen op de hulp van de tolken en de vereniging indien niet alles even vlot verloopt. Toch kunnen we stellen dat het aantal problemen zeer beperkt zijn.

Taalproblemen

Taalproblemen ? Vraag het aan de kinderen van de gastgezinnen: na enkele dagen hebben ze hun eigen taaltje ontwikkeld, dat het midden houdt tussen Vlaams-Russisch en gebarentaal. Bovendien kan met behulp van de woordenlijst al voldaan worden aan de meest elementaire behoeften (eten, drinken, slapen, …). De gastgezinnen kunnen ook steeds beroep doen op de tolken die met de kinderen meereizen: ze komen zeker eens bij u langs als u het vraagt, zodat je de gelegenheid hebt om je kind beter te leren kennen. Ook telefonisch zijn ze steeds te bereiken, zodat je kleine probleempjes direct kan oplossen.
Wees gerust, tegen het einde van de vakantie ken je al enkele woorden Russisch, en het kind zal zelfs al meer Nederlands kennen dan je voor mogelijk houdt.

Vele gastgezinnen zijn reeds meerdere jaren actief. De meesten hebben dan ook het zelfde kind ieder jaar terug op bezoek. Je ziet direct welke kinderen hier reeds meerdere malen waren: het moment dat ze hun gastgezin herkennen bij aankomst met de bus hier ter plaatse is niet te beschrijven. Na enkele jaren is het echt een kind van de familie…

Inschrijven

Bij de provinciale voorzitters kan u steeds terecht voor meer inlichtingen, en om een inschrijvingsformulier te bekomen. U kan ook steeds een inschrijvingsformulier (opgemaakt in Word of in Pdf-formaat) downloaden.