De vereniging

VHTK staat voor Vlamingen Helpen Tsjernobylkinderen. In 1993 is onze vereniging ontstaan, dit na de kernramp van Tsjernobyl op 26 april 1986.

 

Meer dan 25 jaar na de kernramp in Tsjernobyl, is het meer dan ooit een noodzaak om kinderen uit en rond Gomel (Wit-Rusland) (= getroffen gebied) een gezondheidsvakantie te kunnen bieden in België.

 

We willen kinderen vanaf 7 jaar opvangen in gastgezinnen tijdens de zomervakantie.

Medische onderzoekingen hebben aangetoond dat tijdens een verblijf van één maand hier, het gehalte aan radioactief cesium-137 in het lichaam van een kind met twee derde afneemt, zodat het nut van een kuur buiten kijf staat.  

 

Als vereniging zijn we dus hoofdzakelijk bezig om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen tijdens de zomervakantie naar België kunnen komen. In eerste instantie proberen we kinderen uit een kansarm milieu te bereiken. Maar we houden voor ogen dat het belangrijkste aspect nog steeds de gezondheid is. Of het kind nu arm is of niet, als het uit een besmet gebied komt, kan elk kind een gezondheidsvakantie gebruiken.

 

Een goede gezondheid is iets wat in deze besmette gebieden nog steeds een probleem is. Mensen krijgen nog steeds problemen met de lymfeklieren, ook afwijkingen en andere kankers zijn er een alledaags gegeven.

Dit in combinatie met de armoede waar vele mensen in leven, maakt dat we hier niet spreken over ‘leven’, maar eerder over ‘overleven’.

 

We stellen vast dat naast de medische aspecten, de sociale aspecten verbonden aan een verblijf hier minstens even belangrijk zijn. Er blijkt een intens contact te groeien tussen de ouders/kinderen in Wit-Rusland en de gastgezinnen/kinderen hier.
Het is de bedoeling dat de kinderen elk jaar terugkomen tot ze de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben.

Daarom ook dat we tijdens de Paasvakantie een humanitaire reis naar Gomel organiseren. Zo zien onze gastgezinnen zelf, hoe de mensen er leven.

 

Ten slotte zijn er een aantal pleeggezinnen waarvan we hoofdzakelijk proberen om de kinderen naar België te laten komen. De kinderen uit deze pleeggezinnen, zijn kinderen die door bepaalde omstandigheden geplaatst zijn.

 

Doelgroep

Kinderen van uit en rond Gomel vanaf 7 jaar en dit tot de leeftijd van 17. Daarna kunnen ze nog komen, maar dan onder de verantwoordelijkheid van het gastgezin.
 

Doelstellingen

Algemene doelstelling

Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen VZW wil hoofdzakelijk kinderen vanuit de besmette gebieden uit en rond Gomel naar België laten komen tijdens de zomervakantie. We beogen hier kinderen tussen 7 en 17 jaar.

 

  • Concrete doelstelling 1

Elke zomer zorgen we ervoor dat de kinderen naar België kunnen komen. Dit gebeurt in samenwerking met een plaatselijke vereniging in Wit-Rusland. Wij zorgen vanuit België voor bussen, de reis en begeleiden deze ritten ook.

 

  • Concrete doelstelling 2

Doordat er een (h)echte band ontstaat tussen de Witrussische kinderen en de Belgische gastgezinnen, proberen we elk jaar tijdens de paasvakantie een ‘humanitaire’ reis naar Gomel te organiseren. Zo kunnen onze Belgische gastgezinnen proeven van het leven in Wit-Rusland. We merken dat de mensen daar zeer dankbaar zijn en er dan ook naar uitkijken om hun Belgische families te ontvangen.

 

  • Concrete doelstelling 3

Voor onze Belgische kinderen en gastgezinnen hebben deze sociale contacten (vernoemd in CD 2) eveneens een groot voordeel. Het is een verrijking voor hen. Ze ondervinden dat niet alles ‘normaal’ is. Dit komt doordat ze in Wit-Rusland in contact komen met een andere taal, cultuur, speelgewoonte, …

 

  • Concrete doelstelling 4

Zoals beschreven in de visie zijn er vandaag de dag meer en meer kinderen die in een pleeggezin worden geplaatst. Onze doelstelling hierbij is om ook deze kinderen naar België te laten komen. Deze pleeggezinnen worden door ons bezocht als we ter plaatse zijn zodat we hun vertrouwen winnen.